Tryggare besök!

Först och främst vill vi påminna om att vi har ett gemensamt ansvar (besökare & arrangör) att följa rådande rekommendationer och direktiv. Håll avstånd och om det är möjligt gå inte in i kulturhuset vid köbildning eller trängsel. Var uppmärksam på vår information och stanna hemma vid sjukdomssymtom.

Våra åtgärder för att förhindra smittspridning:


Reducerat publikantal & glesare sittplatser i salongen
Vi följer regeringens beslut om ett maximalt deltagande om 50 personer vid evenemang. Vi organiserar även publiken utifrån tanken att maximera avståndet mellan varje individ/sällskap.

Mer flexibla avbokningsregler
Fram till tre dagar innan föreställning eller evenemang erbjuds möjlighet att boka av din biljett och få pengarna tillbaka om du skulle bli sjuk. Skulle föreställningen eller evenemanget bli inställt får du pengarna tillbaka.

In- & utsläpp
För att förhindra trängsel försöker vi, i den mån det är möjligt, att hålla huset stängt (för övriga besökare) inför och under större evenemang. Vid insläpp gör vi vårt yttersta för att sektionera publiken i vår foajé och släppa in i långsam takt för att förhindra trängsel. Utsläpp sker via våra nödutgångar vid behov.

Hygien
Handdesinfektionsmedel finns tillgängligt på flera platser i huset. I vår foajé finns även flera toaletter med möjlighet att tvätta sig med tvål och vatten. Precis som tidigare städas lokalerna regelbundet och nu med särskild fokus på handtag, ledstänger och knappar.

Skyltar & avståndsmarkeringar
Vi har skyltar och olika former av markeringar i huset som både påminner och instruerar om hur vi måste bete oss.

Vår personal
Uppmaningen att stanna hemma vid symptom gäller även våra medarbetare. Vilket även kan medföra att ändringar i vårt utbud kan ske med kort varsel. Vi ber om er förståelse för detta!

Håll fysiskt, inte socialt avstånd!

/Personalen, Skarpnäcks kulturhus

Uppdaterad