Broar med Ingrid Olteman Dans

Broar handlar om att mötas. Vi binder samman och ger tillgång till platser och till varandra. Ett spännande rum skapas för lek och för utmaningar. Balansera, gunga eller att röra sig igenom och sedan över.

Med klanger från Stinas harpa och rytmiska stora gongar bygger vi broar mellan musik och dans, mellan dig och mig, mellan likheter och olikheter. Tillsammans upplever vi, men också var och en, i sitt eget tempo. Publiken bjuds in och det ges möjlighet till eget utforskande.

Vi får se, höra och känna oss fram.

Ingrid Olterman Dans har utifrån dansens möjligheter presenterat scenkonst och genomfört kreativa projekt för barn och vuxna sedan 1999. Gruppen är baserad i Stockholm, men är verksam i hela landet och runt om i världen.

Visas för grundsärskolor

A-salen den 2 februari klockan 9.15
A-salen den 2 februari klockan 10.45
A-salen den 3 februari klockan 10.00
A-salen den 3 februari klockan 12.00

Bokning via föranmälan: skarpnackskulturhus.anmalan@stockholm.se

Uppdaterad