Föreställningar & kurser för barngrupper

Varje termin presenterar vi ett flertal föreställningar i samarbete med Kulan - teater i ögonhöjd. Vi erbjuder även bland annat screentryckskurser, möjligheten att hyra våra lokaler och arrangera egna evenemang.

Förskoleföreställningar

Varje termin presenterar vi ett flertal föreställningar i samarbete med Kulan - teater i ögonhöjd.

För att boka biljetter, kontakta oss via: skarpnackskulturhus@stockholm.se

Uppge:
1. Förskolans namn + förskolegruppens namn + vilket område ni tillhör och om ni är privata eller kommunala.
2. Vilken föreställning ni vill boka biljetter till, det går att boka till båda.
3. Antalet barn ni vill boka + antalet vuxna (1 vuxen på 10 barn går gratis, resterande betalar samma pris som barnen).
4. Kostnadsställe (KST-nummer) om ni är kommunala eller fakturaadress om ni är privata.
5. mail och telefonnummer till kontaktpersonen på förskolan som bokar biljetterna.

Bokningen är bindande. Man kan inte välja datum och tid för den föreställning man vill gå utan blir tilldelad ett tillgängligt.

Anordna er egen föreställning

För förskolor och skolor som själva önskar att visa föreställningar för sina elever finns möjlighet att hyra Skarpnäcks Kulturhus A-sal, en fullt utrustad scen till reducerade priser med möjlighet att hyra tekniker. 

Screentryck med klassen

Välkommen till Skarpnäcks Kulturhus screentrycksverkstad!

Screentryck är en tryckteknik där ni kan trycka egna t-shirts och affischer. Tekniken bygger på att färg, med hjälp av en rakel, pressas genom en tunn silkes- eller polyesterväv som är fastspänd i en ram.

Skarpnäcks Kulturhus välkomnar elever och lärargrupper för att trycka sina egna projekt, gå screentryckskurser, göra något kul på elevens dag eller för att få inspiration av våra screentryckslärare.

Vem kan screentrycka?

Alla kan! Vi anpassar kurserna utifrån gruppens önskemål, förutsättningar och ålder.

Här är tre förslag på upplägg men kontakta oss gärna så skräddarsyr vi efter era önskemål. Det går både att göra kurser på ca 2 timmar, 5 timmar eller återkommande under ett flertal tillfällen. Utifrån kursupplägg så anpassas storleken på gruppen men ett maximum brukar ligga runt 10 deltagare.

Screentryck 1 - Skarpnäcks Kulturhus har förberett ramarna med färdiga motiv så deltagarna sedan kan trycka på tyg eller papper.

Screentryk 2 - Tillsammans med deltagarna arbetar vi fram ca 2 -3 motiv som vi sedan trycker på tyg eller papper. Motiven kan arbetas fram på dator eller målas med permanenta pennor på ett OH-papper.

Screentryck 3 - Deltagarna lär sig screentryck från grunden och i kursen ingår
1. Originalframställning
2. Beskiktning
3. Belysning
4. Framkallning
5. Tryckning
6. Rengöring
7. Härdning/värmefixering av textiltryck.

Pris
445 sek/h (inklusive moms/exklusive material)

Uppdaterad