Boksläpp:Bekräftande Samspel - Om känslans språk mellan föräldrar och barn

Dan Forsström är familjebehandlare i Stockholms stad. Han är utbildad socionom och vidareutbildad i systemisk och anknytningsbaserad familjeterapi. Han har nu skrivit en ny bok som heter Bekräftande Samspel – Om känslans språk mellan föräldrar och barn.

Vi på Skarpnäcks Kulturhus bjuder in till boksläpp av den nya boken som handlar om det bekräftande samspelet, som är ett mentaliserings- och anknytningsbaserat familjeprogram i syfte att öka den trygga relationer i familjen.

Tankarna och idéerna i programmet syftar till att öka det lyhörda föräldraskapet vid konflikter och känslomässiga avstånd mellan föräldrar och barn – till förmån för att nå varandra bättre i familjen och att reparera anknytningsbrott mellan föräldrar och barn.

samspel

Uppdaterad