Asov kvinnokonferens: Kvinnors rättigheter och rasism

Det har blivit en tradition och i år är det dags igen för ASOV Stockholms årliga kvinnokonferens i Skarpnäck. Den 21 maj klockan 16 slår dörrarna upp för mingel och därefter ett gediget program med kvällens moderator Pascaline Kabondo.

Program

16.00 Mingel
16.15 Öppningstal, Jeanne M Manduma, ASOV Stockholm
16.25 President Felix Tchisekedi delegation José Emina


Yasmine Posio, Vänsterpartiet. Foto: Pressbild, Riksdagen.

16.35 Kvinnors rättigheter, Yasmine Posio, Riksdagsledamot Vänsterpartiet
16.50 Rasism och utanförskap i Stockholm, Hero Rashid från Feministiskt Initiativ
17.10 Brist på integration leder till rasism, Zena Ntambwe, Unga ASOV Gotland
17.20 Genus och jämställdhet i DR Kongo, Christelle Vuanga, Riksdagsledamot
17.40 Paus
17.55 Den Kongolesiska kvinnans roll i utvecklingen, Eliezer Ntambwe, Riksdagsledamot
18.15 Afrikanska kvinnans roll i Diaspora, Bibi Amuka Honoratte Muhanzi

Ebba Elena Karlström, Vänsterpartiet. Foto: Pressbild, Vänsterpartiet. 

18.30 Kvinnors organisering och demokrati, Ebba Elena Karström, Ordförande Vänsterpartiet
18.45 Debatt och frågor
19.30 Middag.
20.00-21.30 Kulturkväll med MonikTenday och Melody Tabu Ley

Om ASOV Stockholm

ASOV Stockholm är en humanitär, kulturell, och ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden, vars huvuduppgift är att arbeta för att skapa en meningsfull tillvaro för afrikanska unga tjejer och kvinnor och deras anhöriga i Sverige, DR Kongo, Burundi och Tanzania tillsammans med våra systerorganisationer i dessa länder.

ASOV Stockholm har som vision är att ingen kvinna ska utsättas för sexuella övergrepp eller våld, varken i nära relationer eller i samhället i övrigt, men när någon har blivit utsatt för våld ska vetskapen om att möjligheterna till hjälp och stöd finns att få. Organisationen fungerar som en bro mellan olika samhällsorgan såsom myndigheter, sjukvård och rättsväsende och de utsatta kvinnorna.

Många kvinnor som nås av verksamheten i Sverige är ofta isolerade i hemmen och känner en stark tabubeläggning för övergreppen de utsätts för, framförallt gällande de övergrepp och kränkningar som sker i hemmet. Det finns också en uppfattning och känsla av att den som utsätts har skapat förutsättningarna eller är själv ansvarig för den rådande situationen. För dessa individer kan ASOV Stockholm erbjuda information om deras rättigheter samt en trygg plats där de vid behov vidare kan stärkas och stödjas i utkrävandet.

ASOV Stockholm främjar kvinnor och tjejer som aktiva rättighetsbärare av de mänskliga rättigheterna och till att kunna göra egna val för att förbättra sitt välmående. ASOV Stockholm stärker kvinnor genom att tillhandahålla verktyg i deras personliga sfär vilket ger dem en grund att själva kräva rättigheterna både i hemmet och i den offentliga miljön. Genom deltagande och inkluderande metoder under informationsträffar kan kvinnorna stärka sig själva, sina rättigheter och vidare integrera sig i samhället.

ASOV Stockholm ledande i Sverige i att nå ut till våldsutsatta kvinnor med bakgrund i afrikanska länder. Arbetet möjliggörs bland annat av bidrag från Allmänna arvsfonden och Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor.

Uppdaterad