Kulturskolan

Kulturskolan i Stockholm bedriver kursverksamhet i Skarpnäcks Kulturhus // anmälan sker via Kulturskolans hemsida.

Kulturskolan i Skarpnäcks Kulturhus

 

Måndag:

Cirkus fortsättning, kl 16:00-17:00
Ålder: 2004-2008
Lediga platser kvar

Cirkuslek, kl 17:15-18:00
Ålder: 2004-2008
Lediga platser kvar

Cirkus fortsättning, kl 18:15-19:15
Ålder: 2007-2010
Lediga platser kvar

Tisdag:

Nycirkus grundkurs, kl 16:15-17:15
Ålder: 2004-2008
Lediga platser kvar

Cirkus fortsättning, kl 17:05-18:05
Ålder: 2007-2010
Lediga platser kvar

Cirkus fortsättning, kl 18:10-19:10
Ålder: 2007-2010
Fullbokad

Onsdag:

Teater, kl 15:15-16:15
Ålder: 2006-2010
Fullbokad

Teater, kl 16:20-17:20
Ålder: 2008-2009
Lediga platser kvar

Teater, kl 17:25-18:25
Ålder: 2010-2011
Fullbokad

Torsdag:

Dansmix, kl 15:30-16:15
Ålder: 2005-2006
Nystartad kurs, helt tom

Dansmix, kl 16:20-17:20
Ålder: 2005-2006
Fullbokad

Barndans, kl 17:30-18:15
Ålder: 2010-2011
Fullbokad

Observera att de fullbokade kurserna kan komma att få lediga platser, beroende på om tidigare elever väljer att hoppa av eller inte.

 

Kurskatalog

https://etjanster.stockholm.se/Kurskatalog/kurser?showIntro=True

Anmälan sker fr.o.m. 30 augusti kl 08:00 via kulturskolans hemsida! 

 

Beskrivning av kurserna:

Dansmix:

Här får eleven prova på olika dansstilar t.ex balett, jazz, street, modernt och danser från andra delar av världen. Ämnesfokus beror på vilken pedagog som undervisar. Eleven får lära sig grunderna och utveckla sitt eget sätt att uttrycka sig. Enkla danssteg sätts ihop till olika danskombinationer och vi visar upp vad vi lärt oss i slutet av terminen

Barndans:

Barndansen lägger grunden för den konstnärliga dansen. Man strävar efter att genom en enkel och riktig rörelseträning ge barnet spänst, styrka, balans och rörelseglädje. I lekar och dansimprovisationer får barnen lära känna sitt dansuttryck. Att skapa danser tillsammans ger självförtroende och övar upp känslan för musik och rytm. Grundläggande steg och dansteknik lärs ut på ett lekfullt sätt, som en förberedelse för vidare dansstudier.

Cirkus fortsättning:

Du får lära dig bland annat akrobatik på matta, par-akro, balans, jonglering och luftakrobatik (trapets, ring, tyg…).Vi jobbar också med teaterövningar och rörelselekar för att träna kroppskontroll, självförtroende och att bli en bra grupp. Du kommer också att få experimentera med att vara framför en publik genom olika övningar och föreställningar.

Cirkuslek:

Du får lära dig bland annat akrobatik på matta, par-akro, balans, jonglering och luftakrobatik (trapets, ring, tyg…).Vi jobbar också med teaterövningar och rörelselekar för att träna kroppskontroll, självförtroende och att bli en bra grupp.Du kommer också att få experimentera med att vara framför en publik genom olika övningar och föreställningar.

Nycirkus:

Nycirkus- en form som bygger på samarbete, tillit och ansvar. Vi jobbar föreställningsinriktat och bygger föreställningar kring de uttryck som barnen och ungdomarna vill använda sig av, dans, teater, akrobatik, jonglering, mim…Allt är möjligt!

Teater:

Vi utgår från Vår Teaters metodik. Genom lekar och övningar i samarbete, koncentration och fritt skapande utvecklar vi en föreställning. Vi bygger en historia och utvecklar fantasin. Målet är att skapa tillsammans och att ha kul. Du använder rösten och kroppen som ett gestaltande redskap. Varje individ blir sedd och hörd. På teatern finns resurser för kostym, smink, ljud och ljus på riktiga scener.

 

Kontaktcenter Kulturskolan

Telefon: 08-508 318 70
E-post: kulturskolan@stockholm.se
Webbplats: http://www.kulturskolan.stockholm.se/

Uppdaterad