Experimentverkstaden

EXPERIMENTVERKSTADEN är en plats där du lär dig genom att experimentera och bygga saker. Kom och lär om hur saker är uppbyggda, om teknik och elektronik, om fysik och kemi; genom att hela tiden själv skapa olika föremål.

 

Lär dig teknik, bygga, programmera genom att experimentera. Under vårterminen kan du som barn och ung kostnadsfritt komma och experimentera i vårt science-labtillsammans med Ivar De La Cruz från organisationen Science4nxg!

Öppen verkstad varje onsdag hela vårterminen mellan kl. 15–18.

För dig mellan 10–15 år.

Om Science4nxg

Vi vill öka inslagen av naturvetenskap och teknik hos barn och ungdomar. Vi gör detta genom att studenter och unga vuxna genomför roliga och intressanta experiment och aktiviteter. Vi tror på en kombination av unga vuxnas engagemang och kunskap och barns vilja att lära sig nya saker, genom andra. Vi tror också på att stärkt utbildning inom naturvetenskap och teknik är väsentligt för att Sverige ska kunna utvecklas som kunskapsland.

 

Uppdaterad