Taijiquan – nybörjarkurs

Taijiquan är en träningsform för livet; en träning i att bli mer centrerad, mer balanserad och fokuserad i livets olika situationer.

Huvudmålet med taijiquan för nybörjare är bättre kroppskännedom och balans, både fysiskt och psykiskt.

Taijiquan kan beskrivas som ett kontinuerligt övande i att ”släppa taget”.

Huvudmålet i kursen för nybörjare är att lägga grunden för en större balans i både kropp och psyke. Du kommer att lära dig första delen av taijiformen, övningar som ökar kroppsmedvetenheten, och hur du applicerar taijiprinciperna i rörelserna.

Kursledaren Elena Machín har undervisat i Cheng Man-chings´s korta Yangform under många år samt tränat för Wee Kee Jin, elev till Master Huang, sedan 2002. Fokuset i undervisningen ligger på kroppskännedom, att utveckla lyhördheten för kroppssignalerna, behålla riktningen och hushålla med energin bland annat.

Anmälan

Via mejl till elena.machin@gmail.com eller sms till 070-460 12 90.

Läs mer

taijicenter.wordpress.com

Uppdaterad