Kulturskolan

I kulturskolan ger vi dig mellan 6 och 22 år utrymme att upptäcka, utveckla och uttrycka dig på din fritid. Vi ger dig plats att fylla omgivningen med ord, bilder, toner, rörelser och passion. Rum för fantasi!

Nycirkus grundkurs


En form som bygger på samarbete, tillit och ansvar. Vi jobbar föreställningsinriktat och bygger föreställningar kring de uttryck som barnen och ungdomarna vill använda sig av, dans, teater, akrobatik, jonglering, mim…Allt är möjligt!

Lärare: Jack Hautala Andstedt, jack.hautala-andstedt@edu.stockholm.se

Cirkus fortsättningskurs

Du får lära dig bland annat akrobatik på matta, par-akro, balans, jonglering och luftakrobatik (trapets, ring, tyg…).Vi jobbar också med teaterövningar och rörelselekar för att träna kroppskontroll, självförtroende och att bli en bra grupp. Du kommer också att få experimentera med att vara framför en publik genom olika övningar och föreställningar.

Obs! Två terminers förkunskaper krävs för att delta i fortsättningskursen; kontakta läraren innan bokning!

Lärare: Jack Hautala Andstedt, jack.hautala-andstedt@edu.stockholm.se

Teater

Vi utgår från Vår Teaters metodik. Genom lekar och övningar i samarbete, koncentration och fritt skapande utvecklar vi en föreställning. Vi bygger en historia och utvecklar fantasin. Målet är att skapa tillsammans och att ha kul. Du använder rösten och kroppen som ett gestaltande redskap. Varje individ blir sedd och hörd. På teatern finns resurser för kostym, smink, ljud och ljus på riktiga scener.

Lärare: Parviz Gazi Azad, parviz.gazi.azad@edu.stockholm.se

Musikproduktion

Du mellan 11 och 22 år kan i denna verksamhet jobba med egna låtar och spelar in materialet i en studio. Du får kunskaper i komponerande, inspelning och mixning. Verksamheten är kostnadsfri och utan anmälan, det är bara att komma förbi!

Uppdaterad