We made up a dream and then we killed it

I Magnus Wastessons utställning står sökandet efter våra egna utopier i centrum. Ett drömliv möter vardagen som ibland är brysk och ibland vacker.

Namnet We made up a dream and then we killed it kom till genom samtal kring just kontrasten mellan drömmar och ”uppvaknandet”. Hur vi ibland lyckas leva ut men ständigt kommer tillbaka till vardagen med allt vad det innebär, något som är applicerbart på alla verk.

Konstnären är intresserad av sökandet efter sökandet efter identitet, sammanhang och mellanmänskliga relationer, vilket är genomgående i Magnus Wastessons bildvärld.

Detta skildras i subtila stämningslägen, bortom en specifik händelse. Miljöerna kan ge ledtrådar om vad som föregått scenariot i bilden. Det ska finnas plats för betraktaren att applicera sin tolkning.

Arbetsprocessen kring konsten börjar i regel med att han samlar på sig bilder, som han spontant fotograferat i umgänget med personer i sin omgivning. Han menar att det finns otroligt mycket att hämta i det alldagliga. Maktlöshet, förhoppningar, kärlek, längtan och konflikter. Men alltid en strävan efter något bättre.

Urval och teknik

Vad som sedan är avgörande för om en bild kommer användas är inte hur situationen verkligen såg ut, utan vad den berättar för konstnären i efterhand. Det handlar ofta om minspelet i karaktärerna, hur de förhåller sig till varandra eller vad som händer då de placeras i en annan kontext.

Magnus Wastesson brukar arbeta med ett huvudmotiv, som han på olika sätt manipulerar digitalt. Antingen genom att förändra färglägen och kontraster, eller genom att klippa in dem mot en annan bakgrund och med hjälp av andra karaktärer eller objekt skapa ett slags visuell berättelse genom metaforer och symboler.

De tekniker Wastesson arbetar med är främst måleri i akryl eller olja, och till viss del skulpturalt i keramik, med fotoförlagan som grund.

Han beskriver hur det som på ett foto kan tyckas vara helt oväsentligt plötsligt kan komma fram eller förhöjas i en målning, då han som konstnär kan välja vart fokuset ska vara, dels genom att förstärka ett uttryck eller karaktärernas positionering i relation till varandra, dels genom komposition, de strukturer som färgen och penselföringen möjliggör och genom kontraster mellan figurativt och abstraherat/tydligt och diffust. Ibland skapas ett smått surrealistiskt scenario där föremål, djur eller personer som egentligen inte hör hemma i bilden få verka som en slags paralleller till huvudkaraktärernas situation.

Om Magnus Wastesson

Magnus Wastesson (f.1985) är en bildkonstnär baserad i Stockholm.

Med egna erfarenheter som utgångspunkt arbetar han måleriskt och skulpturalt med i grunden figurativa uttryck.

Genom att översätta manipulerade fotoförlagor blir hans bildserier lika delar biografiska och fiktiva, som att dela ett suddigt minne. Vad som är sant eller inte blir i målningarna mindre viktigt, tyngdpunkten ligger på hur det kändes.

De situationer som betraktaren bjuds in till kan vid första anblick verka alldagliga, samtidigt är de representationer av identiteter, utopier, framtider och en levd verklighet. Skeenden som föranlett scenerna finns ofta utanför bildrummen och istället får betraktaren ta del av efterspelet.

Läs mer på konstnärens webbsida! 

Instagram!

Uppdaterad