Ungdomar skriver Stockholms historia

 

Hur uppfattar Skarpnäcks unga sin stadsdel?

Projektet Ungdomar skriver Stockholms historia är ett projekt där 150 ungdomar från fem olika stadsdelar fått i uppdrag av Stockholms stad att återge sin bild av sin stadsdel.

Under sommaren har ungdomar från Skarpnäck rört sig i området och dokumenterat platser, vardagsliv och personliga berättelser. De har arbetat med foto, film, intervjuer, reportage och skapat ett unikt material från det samtida Skarpnäck som ska arkiveras på Stockholms Stadsarkiv.

En övervägande del av stadsarkivets material är skapat av en äldre generation! Målet är att projektet ska bidra till nya perspektiv som kan fylla på, utveckla och tillgängliggöra Stockholms historia för fler och ge en yngre generation stockholmare, från alla hörn av staden och med olika bakgrund, möjligheten att bidra till framtida historieskrivning.

 

// FILM//

 

RÖSTER I SKARPNÄCK

(14:27)

Röster i Skarpnäck är ett intervjubaserat porträtt av Skarpnäck. Filmen ger en inblick i det levda livet i stadsdelen; ur ett perspektiv givet av individer som vuxit upp, bor eller jobbar i Skarpnäck. Via aktuella händelser problematiseras stadsdelens nu och framtid.

Skapad av:
Clara Lundgren
Karl Schulz
Gilbert Hall
Samuel Winter
Olivia Wlodkowska
Sainabou Njie
Samira Favilla
Lydia Cueva
Victor Groth
Benjamin Hailu

 

SKARPNÄCK GÖR SKILLNAD

(17:15)

Skarpnäck gör skillnad är en undersökande film som söker indikationer på det politiska läget i den traditionellt sett "vänstervridna stadsdelen". Vad tycker egentligen stadsdelens boende & fritidspolitiker om sin stadsdel och hur kan den förbättras?

FILMEN

Skapad av:
Andreas Chamia
Matilda Åkerstöm
Elias Fällman
Aïsatou Kande
Elvis Samuelsson

 

INTE OK

(15:27)

Hur porträtteras psykisk ohälsa idag och hur såg man på denna form av ohälsa förritiden. Vad kan ligga bakom dagens ohälsosituation, hur kan ohälsan se ut & vad kan man göra för att råda bot på denna utspridda åkomma?

Skapad av:
Vilma Löfgren
Maria Granberg
Önska Degerfält
Maris Chiriliuc

Uppdaterad