Om 100 år

Vad krävs för att människor i framtiden skall kunna leva ett bra liv?

När Filosofiska i Skarpnäck samlades till läsårsstart i augusti 2017 ställde de sig frågan: Vad krävs idag för att människor om 100 år ska ha ett bra liv?

När vi på kulturhuset fick höra det ville vi initiera ett samarbete. Finns det något bättre sätt att låta några av barnen i Skarpnäck och dess närområden ta plats på kulturhuset än med denna frågeställning som ju berör oss alla!?

Inom olika ämnen och på olika sätt arbetade klasser, från förskola upp till åk.9, sedan utifrån frågeställningen. Elevernas svar handlade om allt ifrån att lokalt plocka skräp och minska matsvinnet i skolan till stora komplexa och globala frågor. Det blev tydligt för många vad "Hållbar utveckling" egentligen handlar om och att det är flera aspekter som behöver tas med.

Ett genomgående tema har varit medvetenhet om jordens resurser där återbruk blivit ett naturligt inslag. Konsthantverkaren Johanna Törnqvist arbetade med skolan utifrån sitt pågående projekt Precious trash, vilket inspirerade eleverna till en ny syn på skräp. I den andan gjordes sedan verk till denna utställning där de utgått från vad skräp egentligen är och om inte allting bara kan betraktas som material?

Förutom medvetenhet om resurser har diskussioner uppstått om exempelvis hänsyn, demokrati, kultur, musik, skola och fritids, fantasi, reflektion och att komma på hur vi ska ta oss an det ökade problemet med hår och vägglöss.

Utställningen består av en klädhög, enstaka upphittade vantar, en gobeläng tillverkad av gamla kartböcker, hårstrån och löss skapade av kasserade Bert-böcker (kasserade p.g.a. de normer som reproduceras) och en skalenlig luskam. Vi får även skåda både sjuka och friska hav, fiskar gjorda av upphittat material och fritt skapande av återvunnet material, samt egentillverkad pappkartong.

Vi vill tacka Filosofiska och alla elever för att ni har delat med er av era konstverk och tankar!

 

Uppdaterad