Landskap i söderort

Motiven i utställningen består av miljöer som är bekanta för många och som konstnären Isak Hellström hoppas att man kan känna igen sig i. Vardagliga scener som tunnelbanan, gångvägen och grillkiosken är återkommande teman för honom och är element som återfinns i de flesta förorter – förortens landskap.

Isak Hellström inspireras av traditionella mästare som Caspar David Friedrich och Edward Hopper. Det är ljuset, stämningen och den subjektiva upplevelsen av landskapet som är det centrala, det inre landskapet återspeglar sig i det yttre.

Han är själv uppvuxen och har bott större delen av sitt liv i söderort och miljöerna som avbildas är platser som han personligen har starka band till. Motiven har växt fram dels genom sin yrkesroll som arkitekt där intresset för det urbana och rumsliga finns och genom hans personliga upplevelse av platserna ur sin uppväxt. Verken som ställs ut är akvareller. De flesta är originalverk utom ett par foto utskrifter som finns i begränsat antal.

Isak har alltid fascinerats av natten, vardagen och skymningen. Sinnena väcks till liv. Han hoppas med sin konst kunna förmedla dessa existentiella ögonblick i vardagliga miljöer där det melankoliska, alldagliga och vackra förvandlas till något större.

 

Om Isak Hellström

Isak Hellström är 30-år, jobbar som arkitekt och bosatt i Hammarbyhöjden. Utöver sin utbildning till arkitekt har han studerat konst på Konstskolan i Stockholm och på Nyckelviksskolan.

Uppdaterad