Historieberättarna

Vad är det som rör sig inuti huset, bakom den svarta fasaden? Vad är det killen med mobiltelefonen ska berätta? Vilka är det som ska gå ut i krig? Vad händer när eleverna är i skolan i Afghanistan? Kan människor älska varandra trots klasskillnader? Hur är det att ha en vän och förbereda en överraskning? Vad hände på Drottninggatan i april 2017?

Tankar kring dessa frågor kan ni få syn på genom barn och ungas ögon. Tankar gestaltade i papper, lera och tyg vilka slutligen blivit till film. Utställningen består av material skapat av nyanlända, främst ensamkommande ungdomar, från projekt Historieberättarna arbetat med sedan 2015.

Om Historieberättarna

Historieberättarna är en ideell förening som arbetar utifrån idén att alla har rätt att få uttrycka sig och bli lyssnade på. Deltagarna får, utifrån sina egna villkor och i sin egen takt, möjlighet att uttrycka sig genom konstnärliga medel, handledda av etablerade kultur- och konstutövare. Historieberättarna har sedan slutet av 2018 sin verksamhetslokal i Skarpnäck och hoppas under 2019 kunna utöka sin verksamhet för barn och unga i stadsdelen.

 

Uppdaterad