3 utställningar // 2 månader

Bilden ovan är från Inuti-daglig skapande LSS verksamhet

Romer I centrum
(1 aug - 30 sep)

I ”förmaket” till kulturhuset, precis innan du går genom huvudentrén (på vänster sida), finns nu dockor iklädda traditionella romska kläder. Inuti kulturhuset finns sedan läsning, bilder och montrar som visar romsk kultur ur ett historiskt perspektiv.

Utställningen är en del av RIC, en årligen återkommande festival, som bjuder på traditionell romsk dans, sång och musik. RIC hålls i år den 1 augusti!

Kom på RIC och vernissagen den 1 augusti!

 

Historieberättarna
(1 sep – 30 sep)

Totalt kommer 150 ungdomar från fem olika stadsdelar att vara ute på gator och torg och intervjua, dokumentera och reflektera över stadsdelarnas historia. Under tiden har de tillgång till biblioteken i stadsdelarna och till Stadsarkivet där de har plats att bearbeta materialet och har nära till källorna.

Målet är att dokumentationen ska bidra med nya perspektiv som kan fylla på, utveckla och tillgängliggöra Stockholms historia för fler, samtidigt som det finns ett rikt källmaterial att luta sig mot.

Tre grupper ska arbeta i Skarpnäck och resultatet av deras undersökande och utforskande ska i slutet av augusti ställas ut!

Läs mer om projektet här!

 

Korallrevet
(1 sep – 30 sep)

Den sista utställningen vi kommer att få se under terminens två första månader är ett projekt skapat av Inuti-daglig verksamhet.

Inuti är inbjudna att arrangera workshops under Stockholms Kulturfestival 2018 (14-18 augusti). De har ett tält på Norrbro som är öppet för allmänheten under hela festivalen. I tältet ska det arbetas med ett stort gemensamt konstnärligt projekt - "Korallrevet". Verket ska växa fram under festivalperioden. Deltagare bjuds in att sticka och virka korallrevsliknande former i orangefärgat garn.

Besök tältet: tisdag-lördag (14-18 augusti) kl. 12-19.

Läs mer om projektet & verksamheten här!

 

Uppdaterad