Konstfoajén

Konstfoajén är en plattform där etablerade konstnärer liksom oetablerade får en möjlighet att exponera sin konst. I konstfoajén jobbar vi ofta tematiskt och med interaktiva moment där vi även har workshops kopplade till utställningen, där besökaren får en möjlighet att bekanta sig med den aktuella konstformen och bli en del av utställningen. I vårt urval försöker vi ta hänsyn till en bred representation både vad gäller konstformer och utställare.

Ansök till Konstfoajén

Vill du ställa ut i vår konstfoajé? I så fall är du välkommen att skicka in din ansökan till oss.

Alla har möjlighet att söka till Konstfoajéns utställningar. Ibland har vi separata utställningar och ibland teamtiska utställningar vari flera konstnärer och konstformer ryms.

Vi prioriterar lokala konstnärer då vi finns till för att understödja kulturen i stadsdelen, men undantag kan förekomma, särskilt inom ramen för de teman vi behandlar. Till din ansökan vill vi ha högupplästa och tydliga bilder av dina konstverk och en kort beskrivning av dessa och dig.

Maila ditt intresse till: konstfoajen@stockholm.se

Vi återkopplar till dig i den mån vi är intresserade av att gå vidare med dina idéer och i samband med våra planeringstillfällen under terminen.

Uppdaterad