Konstfoajén

Konstfoajén är en plats där vi i första hand visar projekt som behandlar frågor relevanta för en plats som Skarpnäck. Det kan handla om social hållbarhet, om samhällelig förändring, om konstnärliga (eller andra) processer som ett medel för möten och utbyte, om lokala initiativ, om aktivism, om makt, om nya inspirerande berättelser, om gemenskap…

Konstfoajén

Utöver ett tematiskt arbete är ambitionen att våra utställningar ska innehålla flera olika perspektiv och utgå från flera olika formella och informella positioner (såsom yrke eller grupptillhörighet). Utställningarna måste alltså inte vara bundna till en konstnärlig disciplin, det kan vara nog så intressant att lyfta in andra former av projekt i utställningsrummet, men med konstnärliga medel.

Ansök eller tipsa!

Om du har tips om ett projekt som berör ovanstående ämnen eller själv har arbetat med/i sådana projekt och skulle vilja ställa ut, tveka inte att höra av dig. Skicka ett e-brev till: konstfoajen@stockholm.se och presentera projektet: länka till filmer, bifoga bilder, artiklar etcetera, så hör vi av oss så fort vi kan.

Uppdaterad