Experimentverkstaden

 • Öppettid

  20 nov 15:00–18:00

  Återkommer varje onsdag

 • Pris

  Kostnadsfritt

 • Plats

  Ateljén

Öppen verkstad varje onsdag mellan kl. 15 - 18 // För dig mellan 10 - 15 år

EXPERIMENTVERKSTADEN är en plats där du lär dig genom att experimentera & bygga saker. Du lär om hur saker är uppbyggda, om teknik och elektronik, om fysik och kemi, genom att hela tiden själv skapa olika föremål. Så kom och experimentera i vårt science-lab tillsammans med Ivar De La Cruz från organisationen Science4nxg!

~ OM SCIENCE4NXG ~

SCIENCE4NXG vill öka inslagen av naturvetenskap och teknik hos barn och ungdomar. Vi gör detta genom att studenter och unga vuxna genomför roliga och intressanta experiment och aktiviteter. Vi tror på en kombination av unga vuxnas engagemang och kunskap och barns vilja att lära sig nya saker, genom andra. Vi tror också på att stärkt utbildning inom naturvetenskap och teknik är väsentligt för att Sverige ska kunna utvecklas som kunskapsland.

Hemsida!