TillsammDans!

  • Öppettid

    15:15 - 16:00 och 16:15 - 17:00

  • Pris

    Kostnadsfritt

Upplev glädjen i att dansa tillsammans; barn och vuxna!

Vi prövar att röra oss på nya sätt, utforskar dans genom lek och fantasitill musik från olika stilar och genrer. Möt varandra i lustfylld rörelse; se varandra med nya ögon.


Alla är välkomna att vara med, utifrån sina förutsättningar!

/ kostnadsfritt /

Arrangeras av föreningen Bagisgrannar / Anmälan till: ceci.henrikson@gmail.com