Experimentverkstad - Hur byggs ett hus?

Öppettid
14 mar 15:00–18:00

Återkommer varje onsdag

Pris
Kostnadsfritt
Plats
Ateljén

EXPERIMENTVERKSTADEN är en plats där du lär dig genom att experimentera och bygga saker. Kom och lär om hur saker är uppbyggda, om teknik och elektronik, om fysik och kemi; genom att hela tiden själv skapa olika föremål.

Lär dig teknik, bygga, programmera genom att experimentera. Under vårterminen kan du som barn och ung kostnadsfritt komma och experimentera i vårt science-lab tillsammans med Ivar De La Cruz från organisationen Science4nxg!

Öppen verkstad varje onsdag hela vårterminen mellan kl. 15 - 18

För dig mellan 10 - 15 år.Kostnadsfritt

Om Science4nxg

Vi vill öka inslagen av naturvetenskap och teknik hos grundskolelever runt om i Sverige. Vi gör detta genom att studenter från universitet och högskolor genomför roliga och intressanta experiment och aktiviteter. Vi tror på en kombination av unga vuxnas engagemang och kunskap och barns vilja att lära sig nya saker, genom andra. Vi tror på samspelet mellan lärare och student där båda utvecklar sina kunskaper och färdigheter. Vi tror på att stärkt utbildning inom naturvetenskap och teknik är väsentligt för att Sverige ska kunna utvecklas som kunskapssamhälle och där framtidens företag får rätt utbildad kompetens.