Hyr lokal

I Skarpnäcks Kulturhus finns lokaler för allt från stora evenemang till repetitioner och möten. Här finns teater- och danssalar, screentrycksal, replokal och en stor, ljus foajé. Vid bokning av lokal bör ni vara ute i god tid då vi har högt tryck på våra bokningar. Av samma anledning och då vi har en begränsad personalstyrka kan ni förvänta er ett svar inom två veckor.

Vilken verksamhet/aktivitet får bedrivas i lokalerna?

Lokaler får hyras för verksamhet i syfte att samlas kring demokratiska, kulturella och föreningsanknutna frågor. Möten kan vara antingen interna föreningsmöten eller möten som är öppna för allmänheten. I vissa lokaler kan också verksamhet som hantverkande, föreläsningar, musicerande, idrottande och annan liknande verksamhet bedrivas. Det är inte tillåtet att hålla möten/aktiviteter som tar avstånd från eller motverkar demokratiska värderingar eller som i övrigt strider mot Stockholms stads policy i principiella frågor som bygger på jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och frihet från våld och diskriminering.

Hyreskostnad

Hyra för lokalerna tas ut enligt taxa som är beslutad av stadsdelsnämnden.
Prislista & bokning av lokaler

Våra lokaler

Uppdaterad