Skarpnäcks FöreningsCenter

Skarpnäcks FöreningsCenter är ett projekt under uppbyggnad som avser att utveckla vårt lokala kulturhus, öppna upp för nya målgrupper, täcka in flera behov och knyta samman flera initiativ. Under hösten 2017 pågick en förstudie, med stöd från Kulturförvaltningen, i syfte att etablera en medborgar- föreningsdriven mötesplats.

Under förstudietiden drevs centret framförallt av och i samarbete med föreningen Asov Stockholm och föreningen Demos Stockholm. Föreningarna som arbetar för jämställdhet, social rättvisa och fördjupad demokrati, bjöd på en rad föreläsningar, folkkök, musikkvällar och ett gemensamt julfirande. Förstudien kommer att utvärderas med förhoppning att fortsätta utveckla centret under 2018. Lokala föreningar och enskilda medborgare eller kulturaktörer som är intresserade av att vara med och driva centret är välkomna att kontakta oss med förslag.

Uppdaterad