Dynamiska Substantiv

Vernissage: Lö 10 januari kl. 12-15
Visas: 10 januari - 10 februari

Dynamiska Substantiv är en konstutställning med Leo Marko Englund som visar begrepp och bilder i temat, samt Karin Domeij som med konstnärliga fotografier visar stämningar och poesi i livet. Välkommen på vernissage lördag 10 januari kl. 12.00-15.00. Utställningen visas till och med den 10 februari.

Karin Domeij är född i Stockholm 1968, uppvuxen i Linköping och har sedan bott i Skåne, Stockholm, Åre och nu i Norrtälje sen 2002.
Karin studerade konst, kultur, reklam och fotografi under 90-talet och har arbetat som pedagog på flera medie- och estetutbildningar. Under 2009 började hon att fotografera igen och upptäckte att hon kunde använda kameran för ett konstnärligt skapande. Det blev ett nytt och spännande verktyg att göra bilder med och skapade i sig nya idéer och uttryck för hennes konst.

Karin ser sig inte som fotograf utan hon målar med kameran som en konstnär. Ute i naturen letar hon efter speciella platser, som hon ’samlar in’ med sin kamera. Sedan arbetar hon vidare i datorn och fortsätter att måla på och i bilderna med digitala verktyg i photoshop och blandar även bilder med varandra. Naturen är en stor inspirationskälla för henne. Ofta är det skog, vägar som försvinner bort i horisonten eller speglingar i vatten som fångar hennes intresse. Träd, dörrar och diffusa rörelser är ofta med på hennes bilder och är de gemensamma delarna i sökande efter stämningar och poesi i naturen och i livet.

Leo Marko Englund är magister i estetik, bosatt i Stockholm och intresserar sig särskilt för tecken och tänkande. Han gav i höstas ut en konstbok med detta tema: Postpost - en bok om definition. Serien med dynamiska substantiv kan ses som en fristående fortsättning på detta arbete. Leos presentationstext:

"Dynamiska substantiv är en serie bilder/begrepp. Sådant som med vanligt språk skulle beskrivas med många ord eller kanske inte skulle kunna beskrivas, framställs här med enskilda begrepp. Substantiven är alla utom ett i svart mot ljus bakgrund. Betydelsen ges genom former och linjer, deras position, samt förhållandet mellan tomt respektive fyllt eller klart respektive ogenomträngligt. Verb och adjektiv definierar dynamik och egenskaper, och kan således ha en slags självständig betydelse, men substantiv får i allmänhet bara betydelse genom koppling till något yttre. I denna serie har jag dock försökt utforma substantiv som har betydelse i sig, som är sin betydelse.

För att definiera olika företeelser har jag konstruerat ett särskilt ramverk och utgått från logiska principer. Men eftersom företeelser är oändligt komplexa har utformningen av substantiven kommit att styras också av intuition och omedveten kunskap. I efterhand går det därför inte att avkoda beståndsdelarna i dem. Lika mycket som definitioner blir de nya föremål för definition, nya oändligt komplexa delar av verkligheten."

Senast uppdaterad 16 juni 2015