Trafficking - från illegal till legal och Natur (!)

Utställningsperiod: 26 jan – 19 feb 2013
Vernissage: 26 jan kl. 12-15

Årets första utställning består av två separata utställningar av konstnärerna Ariel Diaz Garcia och Kenneth Håkansson.

Ariel Diaz Garcia har skapat en utställning om illegal och legal trafficking. Den illegala traffickingen med människohandel och den legala traffickingens påverkan av media, reklam, nyheter, propaganda och installationer.
”Den legala trafficking blir i dagens samhälle ett sött, sofistikerat sätt att döda livet utan att vi är medvetna om vilken information och legal trafficking som vi utsätts för och utsätter andra för varje dag med olika, många dåliga (söta) situationer, som våld, överdriven konsumtion, pornografi etc.”

Kenneth Håkansson har ställt ut med jämna mellanrum sedan slutet av 80-talet. I dessa utställningar har han använt det sätt och det material som varit ”nödvändiga” för olika situationer: måleri, foto, video, installationer.
Bilderna i utställningen natur (!), kan betraktas som ett slags porträtt av natur, en meditation, en förundran. De är tagna vid en nerlagd plantskola där det odlats gran- och tallplantor och där planteringskassetterna framträder med en urban struktur likt en stad.

Senast uppdaterad 28 september 2016