Hudnära

Bilder

Alex Widell Förstorad bild

Föregående 1 av 3 1 2 3 Nästa

Visas:  20 februari – 26 mars
Vernissage: lördag 20 februari kl. 12.00 - 15.00

Hudnära är en utställning med Alex Widell, Alice Máselníková och Johan Unga.

Alex Widell

Jag som skapat detta verk heter Alex och bor i Stockholm sedan 8 år. Jag är 28 år och studerar mitt första år på inredningsarkitektprogrammet på Konstfack.

Min tanke med att ställa ut detta verk som jag kallar Layers, är att visa på rumsliga teorier, där jag med pennans hjälp visualiserar mötet mellan det omöjliga och verklighet. Jag vill ifrågasätta konventionell rumslighet och skapa nya rum genom att defragmentera det befintliga, och låta alla ytor av ett objekt eller en plats samverka i samma plan och samma tidsrymd.

Det hela började med ett vanligt stilleben, som senare gav upphov till en rad undersökande teckningar där nya teorier testades och omformulerades. Slutligen föddes Layers, och med det en helt ny sorts rumslighet.

Jag har valt att utföra verket i blyerts på vitt ritpapper.

E-post: swillvill@gmail.com 
Webb: www.instagram.com/wicyborg

Alice Máselníková

I am an artist and curator of Czech origin currently based in Stockholm. I have a degree in Art and Philosophy from Duncan of Jordanstone College of Art and Design, the University of Dundee, Scotland. Presently I am enrolled in the master’s programme in Curating Art at Stockholm University.

I combine traditional media with textual based work and interactive and performative elements. My work centres on the human body and its relation to space. The artwork on display was created to be enjoyed, offering a tactile experience, a fleeting impression, a gentle touch or a verse remembered. The work asks simple questions: Will you touch me? Do you feel me, do I seep inside you? The ideas are developed further, combined with words, thoughts, poems and finally delivered them in their most frank form: skinned bare, sensual and in need of physical contact.

The work for the Konstfoajén exhibition consists of a range of glazed ceramic objects of different sizes that are based on shapes and curves of the human body. They are tactile objects to be touched, stroked, lifted and played with, and eventually placed back into their soft habitat. The display is accompanied by text, a poetic dialogue between the body and the space.

Technical Information:
Medium: glazed ceramics, cotton wool, fabric.

Born 1989, Zlín, Czech Republic

E-post: a.maselnikova@gmail.com
Webb: www.alicemaselnikova.com

Johan Unga

Jag heter Johan, är 35 år gammal, verksam i Stockholm men med rötterna i Norrland och uppväxt utomlands. Min konstnärliga praktik är övervägande tredimensionell. Jag tänker i skulpturer, men jag är ingen skulptör och det färdiga verket är mer än ofta tvådimensionellt.

Konst anser jag bör betraktas som en reflekterande process där konstverket ses som ett medel snarare än ett mål i sig. Vanligtvis arbetar jag i projekt som innehåller flera verk – ofta i en rad olika medier men alltid grupperande kring ett koncept. Med utgångspunkt i detta koncept framkallas en idé, eller kanske bara en mening. Genom att fritt utforska dess potential försöker jag sedan att förse denna idé eller mening med en rymd som kan fyllas med en atmosfär, en gest, en berättelse eller bara en känsla av att vara.

Objektens transformationer, perceptioners ögonblick, det abstrakta inom det konkreta, människan och hennes förhållande till sig själv och sina objekt är ständigt närvarande i mitt arbete även om människor sällan porträtteras. Genom att tillhandahålla objektet med en ny kontext försöker jag ladda det konkreta med en viss typ av metafysik.

Att läsa, dokumentera och särskilt sortera mina idéer, skisser och tankar är en central del i min metod. Jag använder den för att kartlägga, översätta och försöka förstå idén. Under denna omvandlingsprocess förändras ofta idéen och kvar återstår ett eko av dess forna jag. Målet är alltid att skapa verk som visar olika perspektiv på den utgångspunkt som var dess begynnelse.

För mig överlappar processen med skapandet av verket med min ständiga drivkraft att förenkla det – att driva det till sin ytterlighet, en reducering du kan finna i det i oansenliga eller i en viss sorts tystnad. Untitled paintings är ett resultat av denna metod, ett reducerat gestaltande eller kanske en avskalad parafras på romantiskt måleri.

E-post: johan@johanunga.se
Webb: www.johanunga.se

Senast uppdaterad 4 februari 2016