Systrar emellan, en lek i tid och rum

Bilder

Carolina och Nancy Grönholm Förstorad bild

Utställningsperiod: 19 oktober – 12 nov 2013
Vernissage: 19 oktober kl. 12-15

Två systrar bygger var sitt jag ur en gemensam barndom. Men hur mycket av deras jag idag, och deras syn på varandra, har skapats av tolkningar, perspektiv och sållrade minnen? En utställning av Carolina och Nancy Grönholm.

Idén till samarbetet kom till på grund av en insikt att vi, som alltid har varit
så olika i allt, har börjat närma oss varandra i vårt skapande – både rent
tekniskt och uttrycksmässigt. Detta har också öppnat upp för en större önskan till umgänge systrar emellan, att utforska vad det var som egentligen skilde oss åt och hur vi kunde minnas så olika.

På grund av vårt geografiska avstånd har vi varit tvungna att nöja oss med Skype för vårt nyfunna intresse för det vi ändå har gemensamt – tecknandet. Detta kan dock aldrig ersätta det ständiga bollandet av idéer och upptäckter man skapar i en vanlig, fysisk vardag. Därför blir nu utställningen ett tillfälle att skapa något tillsammans, att ta tag i och utforska all den tid och det utrymme som ligger mellan oss.

Senast uppdaterad 28 september 2016