Prislista

Reducerat pris gäller för konstnärliga aktiviteter* samt aktiviteter som speciell riktar sig till personer med funktionsskillnader, ungdoms- och pensionärsföreningar samt stadens förvaltningar.

* Konstnärliga aktiviteter innefattar teater,musik,dans,film, konst och litteratur.

Observera att vid vissa bokningar (såsom vissa publika evenemang och andra större privata arrangemang) krävs det att en eller flera husvärdar ska vara på plats. Kostnaden för detta betalas av hyresgästen och bedömning om husvärd behövs görs av Skarpnäcks Kulturhus.

A-Sal

Ordinarie pris 450 kr/timme exklusive moms
Reducerat pris 225 kr/timme

B-Sal

Ordinarie pris 300 kr/timme exklusive moms
Reducerat pris 150 kr/timme
Ungdomspris * 75 kr/timme  

C-Sal

Ordinarie pris 250 kr/timme exklusive moms
Reducerat pris 125 kr/timme 
Ungdomspris * 75 kr/timme  

Heldagspris

Vid bokningar som uppgår till minst 10 timmar, samma dygn och samma lokal, gäller heldagspris (10 x timhyra). Du betalar i dessa fall inte för timme 11 till 24.

Personal

En husvärd: 200 kr/timme (utanför ordinarie öppettider eller då bokningen kräver att personal möter upp hyresgästen samt utför lokalförberedelser - detta är ej förhanlingsbart)   
En ljud-/ljustekniker: 250 kr/timme  

Replokal

Vuxen 100 kr/timme, 600 kr/månad. Max. 8 timmar/månad. 
Ungdom **   75 kr/timme, 400 kr/månad. Max. 8 timmar/månad.

Vi har ett tak på antalet reptimmar för att så många som möjligt skall få tillgång till lokalen.

Screentryck

Vuxen 40 kr/timme/person  
Ungdom ** 30 kr/timme/person  
Vid ramar större än A3 tillkommer en kostnad på 10 kr/h

Företag/organisation enligt överenskommelse.

Möblering

Läktare med sittplatser för 130 personer, erbjuds i A-salen 200 kr exklusive moms

Erbjuds begränsat enligt överenskommelse med Skarpnäcks Kulturhus.

____________________________________________________________

* Ungdomspris B-& C-salen   
Konstnärliga aktiviteter initierat och drivet av ungdomar för ungdomar till och med 25 år.

** Ungdomspris Replokal & Screentryck   
För ungdomar till och med 25 år.

Senast uppdaterad 23 november 2017