Experimentversktad

Varje onsdag kl. 15 – 18 kommer Ivar De La Cruz från Science4nxg till Skarpnäcks Kulturhus och bygger saker (med er från 10 år) i Experimentverkstaden.

Varje tillfälle är det ett nytt tema vi arbetar med:

31/1 HUR BYGGS ETT HUS?

7/2 HUR BYGGS EN SKYSKRAPA?

14/2 HUR BYGGS BROAR?

21/2 HUR SER DITT DRÖMHUS UT?

 

Science4nxg

Vi vill öka inslagen av naturvetenskap och teknik hos grundskolelever runt om i Sverige. Vi gör detta genom att studenter från universitet och högskolor genomför roliga och intressanta experiment och aktiviteter. Vi tror på en kombination av unga vuxnas engagemang och kunskap och barns vilja att lära sig nya saker, genom andra. Vi tror på samspelet mellan lärare och student där båda utvecklar sina kunskaper och färdigheter. Vi tror på att stärkt utbildning inom naturvetenskap och teknik är väsentligt för att Sverige ska kunna utvecklas som kunskapssamhälle och där framtidens företag får rätt utbildad kompetens.


 

Kategorier: Barn och ungdom, Kurser/verkstad

Fri entré

7 feb-30 maj, 2018

onsdag
15:00-18:00

C-salen