Pinstillverkning med hjältetema

Vem är din hjälte?  

Med teckning, kollage eller foto kan du göra din egen hjältepin. På plats finns även material för att göra din egen hjältemask.

Kategorier: Evenemang, Barn och ungdom

Arkiverad Fri entré

25 feb, 2014

tisdag
13:00-15:00