Animera mera

Välkommen på en animationsworkshops med fokus på det praktiska och kreativta skapandet!

Genom animation kan man med relativt enkla medel skapa egen film. Det är också en teknik som understryker själva berättelsens uppbyggnad och som låter fantasi och verklighet flyta samman. Under handledning av professionell animatör får deltagarna skapa sina egna animationer. Vi använder oss av Ipads och animationsprogrammet Istopmotion, en enkel och tillgänglig teknik.

Deltagarna behöver inte ha några förkunskaper i animation, utan handleds utifrån deras egen nivå och tidigare kunskaper. Under workshopen får deltagarna ta fasta på en känsla och skriva korta berättelser om något de själva gjort eller varit med om, i ett särskilt känsloladdat ögonblick. Det kan vara sorgliga stunder, glada stunder, arga stunder, uppskakande stunder, lyckliga stunder...fantiserade eller verkliga.

Tillsammans med professionell animatör handleds deltagarna i arbetet att omvandla (och kanske krydda!) sina berättelser till egna magiska animationer. De får skriva manus, tillverka rekvisita, miljöer och karaktärer, till sina berättelser, filma och redigera sina animationer.

För unga 13-19 år
Pris: Kostnadsfritt. Begränsat antal platser.
Anmälan krävs: kurs@stockholm.se / 08-508 17 218

Varmt välkomna till en spännande och kreativ workshop!

Kategori: Barn och ungdom

Arkiverad Fri entré

15 apr, 2014

tisdag
17:30-20:30