Svenska Afghanistankommittén

Onsdag 17 September kl 18:00 - 19:00

Afghanistan bortom tidningsrubrikerna

Media skriver mest om problem i Afghanistan. Få skildringar handlar om den fantastiska utveckling som skett inom alla samhällsområden de senaste 13 åren.

Från färre än en miljon barn i utbildning till nästan nio miljoner idag varav 35% flickor. Från ingen organiserad sjuk och hälsovård 2001 till en landsomfattande sjuk- och hälsovård med fokus på barn- och mödravård.

Om detta och mer kan Björn-Åke Törnblom berätta på Skarpnäcks bibliotek. Han har i sju år har bott och arbetat i landet och återvände från sitt senaste uppdrag i början av december 2013.

Kategori: Evenemang

Arkiverad Fri entré

17 sep, 2014

onsdag
18:00-19:00