BARTOLOMEO (skolföreställning)

4 kvinnor, 4 viljor, 4 påsar mjöl. Bartolomeo är en kraftfull rörelsestudie i fyra kvinnors inre frustration kring sin roll och plats i samhället.

Det tar sig uttryck i form av gester och body percussion som kulminerar i ett fysiskt crescendo av massiva rörelser och befrielse.

Olika musik- och dansstilar möter varandra, såsom orientaliskt, house, vouging och modern dans. Det är humoristiskt, starkt och utmanande.

För: Högstadie, gymnasium
Speltid: 40 min
Biljettpris: 50 kr
Bokning: skarpnacks.kulturhus@stockholm.se, 08-508 17 218

Kategori: Barn och ungdom

Arkiverad

8 maj, 2013

onsdag
13:00-13:40